12. august 2019

Styret

Norsk Hotellhøgskoles Union (NHSU) er en studentpolitisk organisasjon drevet av studenter som jobber for studenter ved Norsk hotellhøgskole (NHS) på Universitetet i Stavanger(UiS). Alle studenter ved Norsk hotellhøgskole (NHS) er automatisk medlem i organisasjonen, og det er kun disse som har rett til medlemskap. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøte, og er valgbare til verv i organisasjonen.

Organisasjonen utøvende organ er;  STYRET

Styret

Skal iverksette årsmøtets bestemmelser.

Overse og følge opp komiteene underlagt styret, herav Arrangementskomiteen, NHS Fotballklubb, og NHS Fadder.

Administrere og føre nødvendig kontroll med linjeforeningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Representere linjeforeningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.

0
STYREMEDLEMMER

Silje Karin Teig

leder@nhsu.no +47 95440652

Leder

Ewa Wolczyk

nestleder@nhsu.no

Nestleder

Line J. Martens

laringsmiljo@nhsu.no

Fag- og læringsmiljøansvarlig

Synne Mydland Johansen

kommunikasjon@nhsu.no

Kommunikasjonsansvarlig

Nina Rognes

okonomi@nhsu.no

Økonomiansvarlig

Camilla Glastad

sposnor@nhsu.no

Sponsoransvarlig

Mathilde Sjølyst

arrangement@nhsu.no

Leder Arrangementkomiteen

Jonas Laksesvela

fk@nhsu.no

NHS FK

Edel Nummestad og Nils Tveiten

fadder@nhsu.no

Faddersjef