14. august 2019

OM OSS

HVEM ER VI?

Norsk Hotellhøgskoles Union er linjeforeningen for alle som går ettårsstudium innen Restaurantledelse, Bachelor innen Reiselivsledelse, Hotelledelse og Hotelledelse y-veien, samt Masterstudenter innen Internasjonal Hotell- og Reiselivsledelse. Vi arbeider for å bedre studentenes rettigheter og behov i det sosiale og faglige miljøet ved NHS. 

Norsk Hotellhøgskoles Union (NHSU) er en studentpolitisk organisasjon drevet av studenter som jobber for studenter ved Norsk hotellhøgskole (NHS) på Universitetet i Stavanger(UiS).

Alle studenter ved Norsk hotellhøgskole (NHS) er automatisk medlem i organisasjonen, og det er kun disse som har rett til medlemskap. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøte, og er valgbare til verv i organisasjonen.

Organisasjonen utøvende organ er;  STYRET. Organisasjonen består av Styret, Arrangementskomitéen, NHS FK og NHS Fadder.

STYRET

Styret har ansvaret for den daglige driften av NHSU. Styret består av 9 styremedlemmer.

ARRANGEMENTKOMITEEN

Arrangementkomiteen har ansvaret for å planlegge alle aktiviteter for studentene ved NHS. Komiteen består av en leder, en økonomiansvarlig og 4 styremedlemmer.

NHS FADDER

NHS Fadder har ansvaret for å planlegge fadderuken til NHS studentene. De skal planlegge og gjøre velkomsten til de nye studentene ved NHS så bra så mulig. (festlig og informativ)

NHS FK

NHS FK er fotballaget til NHS. Lederen av fotballaget har ansvaret for gjennomføring av treninger og kampoppsett. Fotballaget spiller mot andre studier og organisasjoner.

TILLITSVALGTE

De tillitsvalgte er stemmen til alle medstudenter. De skal fremme behov og ønsker til fag- og læringsmiljøansvarlig slik studietiden blir best mulig og uten problemer og konflikter.