12. august 2019

Ledige verv / Available positions

Gjør noe mer ut av studiet ditt

Do something more beside study

Få ferdigheter og egenskaper som er gull verdt i en fremtidig karriere

Gain the skills and attributes that are worthwhile in the future career

Knytt nye nettverk og utvid kjennskap til folk og næring

Connect new networks and expand people and industry knowledge

 
Nedenfor er alle vervene som er ledige i NHSU. Alle som er aktive studenter ved Norsk Hotellhøgskole kan søke på et verv. Man kan kun ha et verv i NHSU samtidig. Mer om vervene står i vedtektene til NHSU og i stillingsbeskrivelsen under.

 

Below are the position that are available . All active student at NHS can apply. You can only have one position at a time. More about the position can find in the «vedtekter NHSU» and the descriptions below.

 

0
Ledige Verv / Available positions

Ledig verv / Available positions

Denne stillingen har som hovedmål å finne frivillige studenter til å kunne hjelpe til på lokale arrangementer, men også finne studenter som vil hjelpe til på egen arrangementer arrangert i regi av NHS og NHSU. Vervet er underlagt MICE utvalget og leder for MICE utvalget er vedkommende skal rette seg mot. 

Ikke på valg under årsmøtet 2020