VALG AV STYREMEDLEMMER 19/20

Under årsmøtet 31.05.2019 ble dagsordnen godkjent og alle sakene på listen ble godkjent.

Det stilte også 2 kandidater til verv i Styret.

Line Martens stilte som kandidat til fag- og læringsmiljøansvarlig. Silje Karin Teig stilte som kandidat til Leder for NHSU. Begge ble enstemming valgt til sine respektive stillinger.

 

Referat fra årsmøtet kommer.

Alle andre verv som ikke ble besatt under årsmøtet har en søknadsfrist til 18.august. Noen verv har løpende opptak. Se stillingsbeskrivelsen for mer informasjon.